RUN FOR KID
วิ่งเพื่อน้อง
บ้านเจริญสุขมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ประเภทการแข่งขัน

 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)
  ชาย : รุ่น 16-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 ปี, รุ่น 60-69 ปี, รุ่น 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง : รุ่น 16-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 ปี, รุ่น 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ชาย/หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16-39 ปี และรุ่น 40 ปี ขึ้นไป

การรับสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์
  โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :-
  ชื่อบัญชี : บ้านเจริญสุขมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
  เลขที่บัญชี : 745-0-50351-4
  ธนาคาร : กรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว
 • เมื่อโอนเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • จะได้รหัสรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เปิดรับสมัครเพิ่มเติม เวลา 14.00-20.00 น

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)

รางวัลและของที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทางวิ่ง

เหรียญ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

14.00-20.00 น. - รับเสื้อและเบอร์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
เวลา 04.00-05.00 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม
เวลา 05.30 น.พิธีเปิดงาน
เวลา 05.45 น.เช็คอินระยะมินิ 10.5กม.
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวระยะ 10.5 กม.
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวระยะ 5 กม.
เวลา 07.30 น.มอบรางวัลผู้ชนะการแข่ง
เวลา 09.00 น.ปิดงาน

สอบถามเพิ่มเติม
ผอ.ณัฐกฤตา บุตรแพ 064-119-2959
คุณสุชาติ จงประเสริฐ 081-793-8325
คุณวสันต์ ควรผดุง 081-195-7075
คุณชาคริต แสงสว่าง 097-945-9787
ครูปัทมพร โตแตง 098-623-6399